Driftinformation2018-10-29T13:45:33+01:00

Serg 8 och 10, elektronisk tvättstugebokning från 15 juni

Måndag och tisdag, 15 - 16 juni står vi utanför Sergeantgatan 8, kl. 10-15 för att ni ska kunna kvittera ut era nyckeltaggar. Ni som inte har möjlighet dessa dagar kan komma till kundservice från onsdag, 17 juni och kvittera ut dem där. Kundservice öppettider är kl. 12-16, vardagar. Medtag [...]

Bodens energi planerat fjärrvärmeavbrott 2 juni

Bodens Energi har ett planerat fjärrvärmeavbrott i centrala Boden: Tisdag 2 juni 06:00 stänger vi av Fjärrvärmen i stora delar av centrala Boden pga. arbeten på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer inte vara tillgängligt under driftstoppet. Kallvatten finns. Vi beräknas vara färdiga Tisdag 2 juni 22.00.

Onsdag 29/1, 22-04 stänger BEAB fjärrvärmen

Onsdag 29/1 mellan 22:00-04:00 kommer BEAB göra en avstängning av fjärrvärmen för underhållsarbeten. Värme och varmvatten kommer att saknas. Adresser som berörs är: Sveavägen 3-9 Sergeantgatan 8-10 Drottninggatan 43-37 Drottninggatan 26-54 Sergeantgatan 2, Landstingsvägen 4-6 Drottninggatan 29-31 Kyrkogårdsgatan 4-6 Kyrkogårdsgatan 4-6 Garnisonsgatan 53-57

Sveafältet & Lundagård – avstängning fjärrvärmen 14 januari kl. 22

Från tisdag 14 januari, kl. 22:00 till onsdag 06:00 kommer Beab att stänga av fjärrvärmen för servicearbeten. Områden som det berör är boende på Sveafältet och Lundagård. Det betyder att ni under denna tid kommer vara utan värme och varmvatten. Beab går också ut med informationen via sina kanaler. Adresser [...]

Bodens kommun utreder tillskottsvatten

Under oktober/november 2019 påbörjar Boden kommuns VA-avdelningen en inventering och kartläggning för att lokalisera tillskottsvatten i centrala tätorten. Tillskottsvatten kallas allt vatten som kommer in i spillvattenledningen fast att det inte hör hemma där. Det kan vara regn- eller dräneringsvatten som egentligen ska kopplas till dagvattenledningen. Felkopplade ledningar ökar bland [...]

Miljöundersökning, Pilen 2,5,6 v. 34-36

Miljökonsultföretaget NIRAS utför sedan några år tillbaka miljöundersökningar på fastigheterna Pilen 2, 5 och 6, Ringvägen 23, Lundagårdsgatan 7 i Boden. Bakgrunden är att det under 1970-talet fanns en kemtvätt i nuvarande Postens lokaler, som förorenat mark med kemikalien PCE (perkloretylen). Kemtvätten drevs bl.a av staten och NIRAS utför arbetet [...]

Drottninggatan 6

Avstängning av elen 14 maj. På grund av ombyggnation stänger vi av elen tisdag den 14 maj kl. 8-11. Alla lägenheter kommer inte att beröras.  

Vattenledning sönder, Sadelmakaregatan 1B, Boken

En vattenledning har bilats sönder på Sadelmakaregatan 1 B, och ni kommer därför att vara utan vatten ett tag. Det håller på att åtgärdas och ska vara klart under kvällen. Det kan vara luft i ledningarna efteråt och eventuellt lite missfärgat vatten. Spola bara ett tag tills missfärgningen och luften [...]