""

Besöksparkering

För att ge besökare och hyresgäster bra möjligheter till tillfällig parkeringsplats och för att minska antalet felparkerare är våra besöksparkeringarna i våra bostadsområden avgiftsbelagda. Med sms, app eller parkeringsautomat parkerar du enkelt och smidigt på besöks­parkeringarna när du behöver en tillfällig parkering. 

Gäller

Alla besöksparkeringar i våra bostadsområden.

Betala via app, sms eller parkeringsautomat

Betalning sker via app, sms eller parkeringsautomat. Information om hur du går tillväga kommer att finnas på informationsskyltar på plats.

Vill du veta hur du ska gå tillväga när du betalar, gå in på smspark.se  eller aimopark.se och läs mer.

Parkeringsautomat

I parkeringsautomat kan du använda kreditkort. Du betalar bara för den tid som du faktiskt står där.

Parkeringsautomat finns på dessa områden:

  • Snorres gränd
  • Jakobsgatan
  • Potatisvägen
  • Garnisionsgatan
  • Drottninggatan 43

Parkering

Det är viktigt för allas trivsel och säkerhet att du parkerar på de markerade och skyltade parkeringsplatserna. Det gäller inte bara dig som hyresgäst utan även dina besökare. Tänk på att undvika att köra inne på området om du inte måste. Om du ändå måste köra inne på bostadsområdet, gör det med försiktighet.

Tillfällig transport

Har du tung last får du köra in på området och ställa dig framför entrén för att lasta i och ur. Du får inte parkera. Står du mer än 10 minuter utan aktivitet kring bilen, räknas den som parkerad och du riskerar att få böter.