Övre stadsdelen

Övre stadsdelen ligger på gångavstånd till centrum med fina grönområden och innegårdar.

 • Närhet till Försvarsmaktens regementen.
 • Närbutik och dagis i området.

 

Bostäder

  21.66942,65.81994,"Landstingsv 4, 6 Sergeantsg 2"
  21.66950,65.81924,"Drottninggatan 46-54 jämna"
  21.67000,65.81865,"Drottningg. 43, 45, 47"
  21.67345,65.81797,"Sergeantsg. 8"
  21.66873,65.81748,"Sveav. 3, 9"
  21.67156,65.81688,"Sergeantsgatan 10 A-H"