Vacker vy över vattnet mot Prästholmen och gränderna.

Sponsring

Vår policy

Bodenbo har en lång tradition av att på olika sätt stödja verksamheter, organisationer och föreningar kopplade till Boden. Sponsringsinsatserna ska ses som en del i Bodenbos uppdrag att stötta en meningsfull fritid för våra hyresgäster, bidra till att stärka Boden som en attraktiv stad och för att stärka varumärket Bodenbo.

Definition

Sponsring är en affärsöverenskommelse mellan två likvärdiga parter som bygger på tjänster och gentjänster. Sponsring ska ge kommersiella och sociala fördelar. Sponsring ska vara en välplanerad kommunikationsaktivitet som ska användas fullt ut och på bästa sätt.

Vilka vi sponsrar – riktlinjer

  • All sponsring ska öka kännedomen om företaget och utgå från vad varumärket Bodenbo står för och vad vi vill förknippas med.
  • Vi sponsrar föreningar som bedriver en lokalt förankrad verksamhet och har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet samt föreningar som bedriver elitidrott men i begränsad omfattning.
  • Vi kan också stödja evenemang som syftar till att bidra till en positiv bild av Boden som kommun.
  • Vi värdesätter verksamhet som kommer våra hyresgäster till gagn genom ex. rabatter, inträden eller aktiviteter.

Vilka vi inte sponsrar

  • Vi sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer.
  • Vi sponsrar inte verksamheter som strider mot våra värdegrunder.
  • Föreningar som jobbar med uteslutningar genom s.k toppning där man gör ett urval av de bästa spelarna i barn- och ungdomsverksamheten.

Vad vi inte ska ägna oss åt

  • Passivt och rutinmässigt bidragsgivande.

Hur ansökan & beslut om sponsring går till

Ansökan

Ansökan sker genom att sökande fyller i vårt ansökningsformulär och mejlar den till info@bodenbo.se alternativt skickar via post till Stiftelsen Bodenbo, Box 801, 961 17 Boden, innan den 1 mars.

Sponsringsformulär att ladda ner.

Beslut

Beslut om sponsring tas en gång per år. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 mars och beslutas tas under maj månad.
Ansökningar redovisas och beslutas i ledningsgrupp.
Skriftligt beslut meddelas organisationen som ansökt om sponsring.