Bilden visar en TV och högtalare i ett vardagsrum.

Störningsjour

Att grannen har fest någon gång, eller att lekande barn är högljudda får man räkna med i flerfamiljshus. Men tyvärr händer det ibland att hög musik, bråk och skrik i lägenheter eller trapphus når ljudnivåer utöver det normala.

Du som bor hos Bodenbo kan göra en anmälan till Störningsjouren om du störs av dina grannar utöver vad som kan anses rimligt. Din anmälan behandlas helt anonymt, men du måste ändå uppge ditt namn, adress och telefonnummer ifall Störningsjouren eller Bodenbo skulle behöva mer information om det rapporterade.

Efter din anmälan åker Väktarskolan kvällstid ut till bostadsområdet som sedan rapporterar till Bodenbo. Dagtid åker Bodenbos personal ut. Vid behov kontaktar vakterna eller Bodenbos personal den som stör.

Vid en bekräftad störning blir den som stör debiterad en utryckningskostnad på 800 kronor/gång. Vid fortsatta störningar sägs hyreskontraktet upp.

Störningsjour tel. 0921 – 144 72, dygnet runt, alla dagar.

Ordningsregler som gäller hos Bodenbo

Bodenbo behandlar alla störningar enligt lagstiftningen i Jordabalken 12 kapitlet 25 paragrafen.

Vi strävar hela tiden efter att öka trivseln för våra boende. Störningsjouren är en del i det arbetet och fungerar som en trygghet för dig som bor i Bodenbo. Förhoppningsvis behöver du aldrig ringa Störningsjouren. Dina grannar är trots allt en del av din trygghet.