Upphandling

Du hittar våra aktuella upphandlingar i TendSign från VismaOPIC.

Upphandling avfallshantering (hämtning och omhändertagande av källsorterat avfall samt rengöring av kärl och kretsloppsstugor).

Ni hittar upphandlingen på denna länk.

Ska du utföra uppdrag för Stiftelsen Bodenbo?

Då är det bra att du känner till att Stiftelsen Bodenbo och Skatteverket har ett samarbete om att förebygga ekonomisk brottslighet.

Stiftelsen Bodenbo och Skatteverket har ett gemensamt intresse av att alla företag som anlitas av Stiftelsen Bodenbo är seriösa företag. Redovisning och betalning av skatter ska skötas och svart arbetskraft ska inte förekomma. Seriösa företag ska inte bli utkonkurrerade av företag som inte vill göra rätt för sig.

Med anledning av detta har vi på Stiftelsen Bodenbo bestämt oss för att använda Skatteverkets arbetsmetod ”förebygga ekonomisk brottslighet” för kontroll av anlitade entreprenörer. Alla som utför uppdrag för Stiftelsen Bodenbo omfattas av samarbetet.

Det förebyggande arbetet innebär att vi begär in offentliga uppgifter från Skatteverket om skattestatus för alla entreprenörer som är involverade i uppdraget, både inför upphandling men också löpande under avtalets gång.

Skatteverket lämnar ut information om:

  • godkänd F-skatt
  • momsregistrering
  • arbetsgivarregistrering
  • ev. skatteskuld hos Kronofogden
  • redovisade arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna.

För att lyckas med det förebyggande arbetet är det viktigt att skattestatus kontrolleras i alla led av entreprenörer, underentreprenörer och underentreprenörs underentreprenör osv.