Bilplats

När du flyttar till en hyreslägenhet på något av våra områden och har bil eller annat fordon behöver du kanske garage eller parkering. Besöksparkeringarna är till för besökande eller som en tillfällig parkering för din bil. Vi publicerar löpande lediga bilplatser här.

Priser för bilplatser

De nya priserna för bilplatser är nu klara och gäller från 1 april 2018.

Varmgarage höjs med 1 kr/m2 övriga bilplatser enligt nedan.

Kallgarage tidsstyrning             399 kr

Kallgarage utan tidsstyrning  599 kr

Carport utan tidsstyrning        566 kr

Carport tidsstyrning                  369 kr

Bilplats tidsstyrning                   289 kr

Bilplats utan tidsstyrning        488 kr

Husvagnsplatser utan el          216 kr

Husvagnsplatser med el          1 006 kr

Regler för garage och parkeringsplats

Garage

Viktigt att tänka på är att garaget ska användas till att parkera bilen i. Det är inget extra förråd som kan nyttjas till att ställa saker i. Det är av brandsäkerhetsskäl garaget inte ska användas som förråd eller verkstad.

Reparation

Du som hyresgäst av garage eller parkeringsplats får inte utföra reparations- eller underhållsarbeten som är störande eller medför intrång på annans utrymme. Av miljöskäl får du inte heller byta olja eller liknande i anslutning till garage eller parkeringsplats.

Tvätt

Tvätt av bilen får endast ske på avsedd plats och inte i garage eller på parkeringsplats av miljöhänseende. Att städa bilen får du självklart göra.

Tomgångskörning

Tomgångskörning av bilen i garaget är inte tillåtet.

Skottning

Under vintertid ansvarar du själv för skottning av din parkeringsplats och framför din garageport. Det blir alltid en rand med snö kvar vid parkeringsplatsen efter att snöröjningen har plogat. Att se till att din parkeringsplats är snöfri så att du kan parkera där, är ditt eget ansvar.

Har du ett garage blir det också en rand med snö kvar efter snöröjningen framför porten. Väntar du för länge kan det ofta bli isbildning som måste hackas bort. Det är alltså ditt ansvar att hålla efter din garageport och även att hacka bort isbildning om det uppstår.

Vi rekommenderar att du köper en bra snöskyffel och en ishacka för att klara underhållet.