Blommor på en äng, källsorteringssymbol med pilar som en trekant.

Källsortera rätt

Du som bor i Bodenbo kan källsortera och återvinna nästan allt avfall, som brännbart, komposterbart, restavfall, returpapper, batterier m.m. Gör det enkelt för dig. Hemma kan du samla alla rena och tillplattade förpackningar i ett enda kärl. Sedan sorterar du avfallet i rätt tunna i din kretsloppsstuga eller underjordsbehållare.

Tack för att du bidrar till en bättre miljö, och lämnar snyggt efter dig i kretsloppsstugan.

Guide hur du återvinner

Guide how to recycle