Om webbplatsen

Tillgänglighet för bodenbo.se

Vi strävar efter att bodenbo.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA samt några ytterligare krav.

Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020.

Fullgörandestatus

Den här webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven inom webbdirektivet med undantag för innehåll som inte omfattas av lagstiftningen som arkiverat material, på vår webbsida gäller det årsredovisningar från 2018 och bakåt. Undantaget från lagstiftningen är även anpassning av kartor. Arbetet är ständigt pågående i takt med att teknikutvecklingen sker.

Kontakta oss om du upplever hinder

Skulle vi mot förmodan ändå ha missat något, kontakta oss om du hindras från att ta del av vår service. Du kan kontakta Bodenbo och marknadsansvarig om du upptäcker sådana hinder.

Jenny Andersson Eman, Marknadsansvarig Bodenbo
Tel. 070-325 43 48
E-post. Jenny.andersson.eman@bodenbo.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet). De hittar du på www.digg.se

Det här utlåtandet kommer att revideras

Det här utlåtandet kommer att revideras och sammanställas innan den 23 september 2021.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil med information som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på din enhet. Vid senare besök på webbplatsen med samma enhet hämtar webbplatsen upp informationen från enheten för att underlätta besöket på webbplatsen. Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära.

Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en viss tid. Temporära cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Varför meddelar vi om cookies?

Den 1 juli 2011 ändrades lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Cookielagen, LEK kap 6 §18, är en del av EU-direktivet The Revised E-Privacy Directive. Lagen syftar till att förhindra att Internetanvändare spåras utan sitt samtycke. Detta genom att förbjuda att data sparas på, eller hämtas från, användarens terminalutrustning, till exempel dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Lagen säger: ”Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.”

Varför använder vi oss av cookies?

På bodenbo.se använder vi oss av cookies för att ständigt förbättra din upplevelse på vår webb.

Under dessa omständigheter använder vi oss av cookies:

  • Inloggning (För att veta om man är inloggad eller inte)
  • Bildstorlekar (För att kunna anpassa bildernas upplösning efter besökarens skärmstorlek)
  • Webbstatistik (För att kunna vidareutveckla sidan)
  • Accept av våra cookies-villkor (För att enheten du använder ska slippa bli tillfrågad igen.)
  • Vi sparar ingen personlig information via cookies. Den information vi däremot lagrar via cookies, genom exempelvis statistik i utvecklande syfte, används aldrig av andra parter än Bodenbo.

Hur stänger man av cookies?

För att kunna använda bodenbo.se fullt ut måste du acceptera cookies. Vill du däremot inte använda cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det medför dock att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.