Startsida Bodenbo2020-09-01T23:24:27+02:00

AKTUELLT

BOPROJEKT

Här kommer vi löpande att presentera det arbete som vi gör gällande byggnationer och större underhåll. Helt enkelt boprojekt av olika slag.

Stiftelsen Bodenbo

Stiftelsen Bodenbo är en av Sveriges allmännyttiga bostadsstiftelser och grundades 1947.
Med drygt 2000 lägenheter och ett fåtal kommersiella lokaler är Bodenbo det största bostadsföretaget i Boden.
Bodenbo har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Boden. Stiftelsen arbetar för att bidra till en positiv och
attraktiv stad genom en ansvarsfull hyressättning och kloka investeringar.

Till toppen