Innergård på Brogatan 47

Integritetspolicy

Stiftelsen Bodenbo värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Bodenbo samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom att stå i kö för en lägenhet, skriva hyresavtal eller få tillgång till mina sidor i vår kundportal, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddslagen (GDPR).

Vad är en personuppgift

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel kundnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra eller förbättra Bodenbos tjänster. Bodenbo behandlar personuppgifter för följande syften, baserat på följande lagliga grunder:

Uppgifter som samlas in i samband med registrering av köplats

När du ställer dig i vår bostadskö så tar vi in uppgifter för att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

Det är uppgifter om namn, personnummer, adress, användarnamn, lösenord, e-post, telefon, referenser samt önskemål runt ditt boende. I samband med erbjudande om en lägenhet tar vi en kreditupplysning.

Den lagliga grunden är: Intresseavvägning inför ett avtal.

Uppgifter som samlas in när du är hyresgäst

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel när du felanmäler någonting i din lägenhet via Mina sidor, e-post, telefon eller på andra sätt så loggas det i vårt system på din profil för att Bovärden eller en entreprenör ska kunna åtgärda felet. Vid betalning av hyran skapas en betalningsreferens. Skulle du mot förmodan störa en granne kommer vi att registrera ett störningsärende på din profil.

Den lagliga grunden är: Avtal, rättslig skyldighet, rättsligt anspråk.

Kommunicera med dig

Bodenbo kommer att använda din data för att kommunicera relevant information gällande din lägenhet som vid renoveringar, utskick av vår kundtidning eller för att utföra kundnöjdhetsundersökningar. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till info@bodenbo.se.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Leverantörer och underleverantörer

Bodenbo kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här personuppgiftspolicyn.

Kreditupplysningsföretag

Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om att hyra en lägenhet, samt för att bekräfta din identitet och adress.

Myndigheter

Bodenbo kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, ex. för att uppfylla krav på att spara data genom olika lagar som ex. offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen eller bokföringslagen.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år.

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Bodenbo, som hindrar oss från att omedelbart radera din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning.

Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?

Du skriver och begär ett registerutdrag från Bodenbo. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-postmeddelande. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag” och skicka det till Stiftelsen Bodenbo, Box 801, 961 17 Boden. Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i 26 § personuppgiftslagen. Uppge personnummer, namn, dina kontaktuppgifter, datum och underskrift.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Hur är det med cookies?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd onlineupplevelse. För mer information om hur Bodenbo använder cookies läs under cookies på bodenbo.se under om oss.

Om du vill klaga

Den som anser att ett företag bryter mot PUL fram till 25 maj sedan GDPR eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se

Kontakt personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Bodenbo, org. Nr 898500-0622
Postadress. Box 801, 961 17 Boden
Besöksadress. Parkgatan 34, Boden
Telefon. 0921 – 578 80
E-post. info@bodenbo.se