Bilden visar en TV och högtalare i ett vardagsrum.

Ordningsregler

Ordningsreglerna är till för att skapa trivsel i våra kvarter. De är viktiga att hålla koll på dem för dig som hyresgäst. Det handlar om att visa hänsyn mot sina grannar och att ta ansvar för att lägenheten sköts om och hålls i ett gott skick. Här kan du ta del av våra ordningsregler.

Höga ljud

Det är inte tillåtet att spela musik eller göra höga ljud så att störningar uppkommer. Som boende i ett flerfamiljshus får man tåla lite ljud från grannarna, exempelvis att någon gör nattliga toalettbesök, går i sin lägenhet eller att ett barn gråter. Men man ska inte behöva stå ut med höga ljud eller störningar utöver vad som kan anses normalt.

Vid bekräftade störningar vid besök från Störningsjouren debiteras den som stör 800 kr/tillfälle. Vid upprepade störningar sägs hyreskontraktet upp.

Allmänna utrymmen

Det är inte tillåtet att röka i fastighetens allmänna utrymmen eller att kasta fimpar eller snus i eller utanför fastigheten.

Det är inte tillåtet att placera föremål som till exempel möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat som kan hindra framkomligheten vid entré, i trapphus, vinds- eller källargångar. Det beror på brandrisken samt att saker kan hindra ambulansens eller brandkårens arbete.

Om Bodenbo tvingas ta bort föremål enligt denna punk, debiteras 510 kr/tillfälle.

Gården

Gårdar ska vara levande och inbjudande miljöer för alla hyresgäster. Det är därför viktigt att visa varandra hänsyn. Det är inte tillåtet att:

  • Utan tillstånd av hyresvärden sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt.
  • Grilla på balkongen, altan eller utomhus för nära huset på grund av brandrisk och risken att du stör dina grannar på grund av rök. Det är godkänt att använda elgrill, förutsatt att det inte stör grannarna. Bäst är alltid att kolla med dina grannar innan du grillar.
  • Placera blomlådor på utsida av balkong- eller altanräcke. Placera dem alltid på insidan för att undvika fallrisk.
  • Mata fåglar från fönster, balkong eller på marken då risken är stor att det medför att råttor dras till platsen eller att fåglarna bajsar på de närliggande balkongerna.
  • Skaka mattor och sängkläder från fönster eller balkong.
  • Det är inte tillåtet att röka i fastighetens allmänna utrymmen eller att kasta fimpar eller snus i eller utanför fastigheten.

Felanmälan ditt ansvar

Det är ditt ansvar som hyresgäst att genast anmäla fel och brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig. Detsamma gäller om du upptäcker skadedjur i lägenheten. Om du inte anmäler det eller följer instruktionen vid sanering, kan du bli ersättningsskyldig.

Husdjur

Generellt sett är det helt okej att ha husdjur i lägenheten men det krävs att du som ägare har tillsyn över husdjuret så att det inte tillfogar andra eller fastigheten någon skada. Det kräver exempelvis om du har en hund, att du håller den kopplad, ser till att ta upp bajs, att hunden inte står och skäller hela dagarna. Är det så att skador i lägenheter uppstår på grund av ett husdjuret exempelvis klöser sönder tapet eller golv så kommer du som hyresgäst att få stå för de kostnader som det innebär att reparera det.