Ordningsregler

Ordningsreglerna är till för att skapa trivsel i våra kvarter. De är viktiga att hålla koll på dem för dig som hyresgäst. Det handlar om att visa hänsyn mot sina grannar och att ta ansvar för att lägenheten sköts om och hålls i ett gott skick.

Här kan du ta del av våra ordningsregler:

  • att inte spela musik eller göra höga ljud, så att störningar uppkommer för kringboende. Vid bekräftade störningar vid besök från Störningsjouren debiteras 800 kr/tillfälle. Vid upprepade störningar sägs hyreskontraktet upp.
  • att inte placera föremål som till exempel möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat som kan hindra framkomligheten vid entré, i trapphus, vinds- eller källargångar. Om Bodenbo tvingas ta bort föremål enligt denna punk, debiteras 510 kr/tillfälle.
  • att genast anmäla fel och brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.
  • att genast anmäla om du upptäcker skadedjur i lägenheten. Om du inte anmäler det eller följer instruktionen vid sanering, kan du bli ersättningsskyldig.
  • att ha tillsyn över husdjur så att inte djuret skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen samt att djuret inte springer löst inom fastigheten eller orsakar störande oljud, att inte mata fåglar från fönster, balkong eller på marken.
  • att inte utan tillstånd av hyresvärden sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt.
  • att inte grilla på balkong, altan eller utomhus för nära huset. Undantag är att använda elgrill, det är godkänt att använda förutsatt att det inte stör grannarna. Kolla alltid med dina grannar innan du grillar.
  • att inte placera blomlådor på utsida av balkong- eller altanräcke samt att inte skaka mattor och sängkläder från fönster eller balkong.
  •  att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen eller att kasta fimpar eller snus i eller utanför fastigheten.