Stiftelsen Bodenbo – en allmännyttig bostadsstiftelse

Stiftelsen Bodenbo är en av Sveriges allmännyttiga bostadsstiftelser och företagets historia sträcker sig från 1947 då stiftelsen grundades och kvarteret Humlan byggdes. Med drygt 2100 lägenheter och ett fåtal kommersiella lokaler är Bodenbo det största fastighetsbolaget i Boden. Utbudet av lägenheter finns i centrala Boden, Svartbjörnsbyn och Sävast.

Allmännyttan är kommunala bostadsföretag eller bostadsstiftelser över hela Sverige med uppgift att tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla.

I Sverige bor ungefär hälften av alla människor i villa eller småhus som de äger själva. En knapp femtedel bor i bostadsrätt. Ungefär 30 % av alla invånare i Sverige hyr sin lägenhet.

Av alla hyreslägenheter ägs ungefär hälften av privata hyresföretag och hälften av Sveriges kommuner. Det är de kommunala bostadsbolagen eller bostadsstiftelserna som kallas Allmännyttan.

I filmen nedan får du veta mer om Allmännyttan och hur den fungerar i Sverige.

Historia

Bakgrunden till att Stiftelsen bodenbo och de allmännyttiga bostadsbolagen bildades har sin förklaring i att årtiondena före sekelskiftet 1900 präglades av en snabb industrialisering och urbanisering. Behovet av bostäder ökade snabbt i städerna. Men arbetarebostaden hade usel standard, och familjerna bodde trångt, mycket trångt.

Ett rum och kök för hela familjen

En arbetarebostad på 1800-talet bestod ofta av ett rum och kök eller av ett enda rum med kokmöjlighet. I en sådan lägenhet bodde hela familjen. Spisen användes för både uppvärmning och matlagning. Tvätten hängdes att torka ovanför spisen. Fukt och os stannade kvar i lägenheterna, och lungtuberkulos var en folksjukdom.

1931-1945

Läggs grunden för den nya svenska bostadspolitiken och de allmännyttiga bostadsföretagen. Målet var att minska trångboddheten och bostadsbristen samt höja bostadsstandarden.

1946-1975

Efter andra världskrigets slut inleddes den period som brukar kallas rekordåren. Den svenska industrin gick på högvarv, det ekonomiska välståndet växte, svenskarnas levnadsvillkor förbättrades och konsumtionen ökade. Det var också under den här tiden som bostadsbristen byggdes bort. 1947 startades Stiftelsen Bodenbo med byggnationen av Kvarteret Humlan i Boden.

Klicka vidare till Allmännyttans hemsida för en längre beskrivning.