Prästholmen

Hyresinformation

Att söka lägenhet
Sökande till lägenhet ska registrera sig och aktivera sin användare i Bodenbos förmedlingssystem. För varje dag erhålls en köpoäng.
Lediga lägenheter publiceras på Bodenbo.se. Sökande underrättas via e-post när lägenheter som motsvarar anmälda önskemål blir lediga. Som sökande måste man aktivt anmäla sitt intresse för just den eller de lägenheter som publiceras och som motsvarar ens önskemål.

En ledig lägenhet är sökbar under en vecka. När lägenheten har stängts för intresseanmälan rangordnas de sökande efter kötid. Du har tre dagar på dig att svara på ett lägenhetserbjudande innan erbjudandet riktas till den som står efter dig i kön. Därefter görs en avstämning så att boendekrav stämmer överens med lägenheten och att dessa riktlinjer uppfylls. Udda lägenheter med ringa efterfrågan kan undantagsvis publiceras på den så kallade direktmarknaden. I dessa fall tillämpas principen ”först till kvarn”.

Erbjudande om lägenhet
När svarstiden gått ut kontaktar Bodenbo de personer som har längst kötid (poäng). Efter tilldelning av önskad lägenhet nollställs kötiden (poängen) och ”din användare” avaktiveras. För att åter börja samla kötid (poäng) krävs nyinloggning och aktivering. Meddelande skickas till sökande som inte fick den lägenhet man anmält intresse för. Vid byte av lägenhet måste man ha bott på samma adress i minst tolv månader. Vid byte tillämpas Hyreslagens regler om uppsägningstid på tre månader.

Allmänna krav på hyresgäst

 • Du ska ha ett svenskt personnummer.
 • Du ska ha fyllt 18 år, men det går bra att ställa dig i kö från 15 år för att samla kötid (poäng).
 • Du ska kunna visa en inkomst som gör det möjligt att betala hyran. Som inkomst räknas
  inkomst av eget arbete, inkomst av kapital, pension, studiebidrag, ekonomiskt bistånd
  (försörjningsstöd), bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsbidrag, A-kassa eller motsvarande.
  Som allmän riktlinje gäller att disponibel inkomst skall överstiga dubbla hyran.
 • Du får inte ha en skuld till Bodenbo eller annan hyresvärd.
 • Du som innehar hyreskontraktet ska också vara den som bor i lägenheten.
 • Du förbinder dig att teckna en hemförsäkring för din bostad.
 • Du får inte ha fler personer boende i lägenheten än vad som är rimligt i förhållande till
  lägenhetens storlek.
 • Om du har betalningsanmärkningar skall du ha en borgensman.

Förturer
Vid nyuthyrning gör Bodenbo inga egna sociala eller andra behovsbedömningar. Dylika uthyrningar behandlas inom ramen för samarbetet med Bodens kommun. Förturer för internt byte av bostad kan göras då särskilda förvaltningsmässiga eller bostadssociala skäl föreligger (till exempel vid hyresgästs funktionsnedsättning, dödsfall eller allvarlig störning).

Antal personer som får bo i lägenheten
Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Dessa riktlinjer finns för att förhindra osunda boendeförhållanden  och prövas när du erbjuds en lägenhet.

Följande riktlinjer gäller för rimligt antal personer i förhållande till lägenhetsstorlek:

Antalet personer avser vuxna och barn.

Övrig information

 • Kreditupplysning tas på samtliga bostadssökande.
 • Kunder som har misskött sina hyresinbetalningar eller som har återkommande
  störningsanmärkningar godkänns inte som hyresgäster.
 • Endast andrahandsuthyrning som har stöd i hyreslagen godkännes.