Hur återvinner man plast på bästa sätt – och hur funkar det egentligen med sopsorteringen? Sara Olsson, avfallsingenjör på Bodens kommun, reder ut frågetecknen. 

 

– Sortera hellre för mycket än för lite om du är osäker, säger Sara. 

På Bodens kommun arbetar Sara med förebyggande arbete kring avfall och sop- och källsortering. Hon jobbar också med kommunala avfalls- och återbruksplaner. 

– Information är viktig, det ska vara enkelt att göra rätt. Men en stor del plast hamnar just nu i förbränning. Det kommer inte in nog stora volymer för att återvinna i större omfattning. 

Men hur ska man tänka? Sara har några konkreta tips: 

– I kärlet för plast stoppar man plastförpackningar. Sortera förpackningen efter det den består mest av – en tvålförpackning med lite metall ska fortfarande till plast. Och helst ska du välja rätt sorts förpackning redan i butiken.

Vad räknas som plast som man kanske inte tänker på? 

– Frigolit, plastfolie och fryspåsar till exempel. Om man tycker att plasten kring till exempel fisk luktar så kan man stoppa in den i en brödpåse. 

Tvärtom då: Vad är inte plast? 

– Skilj på förpackningar och andra typer. Engångsartiklar räknas till brännbart eftersom de inte är förpackningar. Detsamma gäller trasiga matlådor. Plaststolar och liknande räknas till grovavfall. 

 

Återvinningen görs på uppdrag av producenterna genom FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen. Det är en branschorganisation som gör så att varje enskild producent inte måste hämta förpackningen själva.

– Bara 15 till 20 procent av det som går att återvinna blir till nya produkter. Det är en alldeles för låg siffra. Det beror egentligen på att det återvinns för små volymer.

Och det är just producenterna som ska ta ansvar för att deras förpackningar ska återvinnas.

– Men om vi inte återvinner så får inte producenterna ta sitt ansvar att producera förpackningar som går att återvinna. Då hamnar det istället på förbränning hos Bodens Energi, och då betalar medborgarna. Även om det blir till värme så kan ju inte plasten användas igen.

 

Läs också:

Så dyr blir felsorteringen för Bodenbo

 

Foto: Mats Engfors/Fotographic
Bild i presentation: Sopor.nu