Har du saker i förrådet du inte längre använder? Hämta lämna eller byt till dig saker i Popup-återbruket.  Ta med dem och låt någon annan få användning för dem! Här finns också chans att lämna avfall till återvinning. Du kan också lämna sport- och friluftsprylar till Fritidsbanken. 

När: Onsdag 28/10, 16:30-19:00
Var: Drottninggatan 43, bakom Coop Svea

  • Vi tar emot grovavfall så som brännbart avfall, metall, farligt avfall, elektronik & vitvaror. Det finns personal på plats som hjälper dig att sortera för både återbruk och återvinning.
  • Vi tar inte emot hushållssopor, förpackningar eller returpapper, men det finns en återvinningsstation i närheten. Större mängder bygg- och rivningsavfall hänvisas till återvinningscentral.

Information om popup-återbruk.

Läs mer om tanken bakom på Bodens kommuns sida:
https://www.boden.se/nyheter/2020/popup-for-aterbruk-och-atervinning