Under sommaren fick ett slumpmässigt urval av hyresgäster delta i vår hyresgästundersökning som genomförs av AktivBo. Syftet är att ta reda på hur ni hyresgäster uppfattar Bodenbo som förvaltare. Vi tackar alla som deltog för de värdefulla synpunkterna. Undersökningen är ett verktyg i vårt arbete med att ge dig ett bättre boende.

Servicekvalitet

Servicekvalitet mäter hur ni hyresgäster upplever Bodenbos förvaltning som helhet. Ju högre siffra desto bättre betyg. Det totala betyget för Servicekvalitet visar på 72,8 procent nöjda hyresgäster.

 

Så tycker ni hyresgäster om servicen 

Ta kunden på allvar: På frågedelen om att ta kunden på allvar kan vi se att 81 procent av er är nöjda. Bland annat upplever 80% att ni blir väl informerade om händelser i fastigheten, något som ökat med 5,4% sedan fjolåret. Vi ser även att missnöjet med ändrade telefontider och besökstider är stort men att det samtidigt är lättare att komma fram på telefon samt att få tag i rätt person.

Trygghet: Tryggheten upplevs som markant bättre än fjolåret och 3 av 4 tycker att den är bra, 75,1%.

Rent och snyggt: På frågedelen rent och snyggt är det ett ökat missnöje runt städning av entré, källare och sophus.

Hjälp när det behövs: I denna kategori är det frågor om felanmälan, hur felanmälan har fungerat och här är 78,2% nöjda med hur den fungerar.

 

Utanför Servicekvalitet ligger även frågor om:

Trivsel: Vi är glada över att 90 procent av er trivs bra i den lägenhet ni bor i. Vidare ser vi att 82 procent trivs bra i trappuppgången. 83 procent uppger även att ni trivs bra i kvartersområdet.

Valuta för hyran: 75,2% tycker att ni får valuta för hyrespengarna.

 

Vi uppskattar att ni hjälper oss att utvecklas!

Tack för era synpunkter! Utifrån dem håller vi bland annat på att:

  • Följa upp städningen med fler kontroller av utfört arbete.
  • Följer upp felanmälan och tittar på hur återkopplingen sker till er hyresgäster för att se vad vi kan förbättra.
  • Fortsätta att jobba för att förbättra sopsorteringen.