Väktarskolan ny leverantör av säkerhetstjänster

Hyresgästernas trygghet är viktig – det ska finnas någon att ringa när man är orolig eller behöver hjälp. Den 1 mars tog Väktarskolan över Bodenbos säkerhetstjänster. Det är Alexander Granberg, operativ direktör på Väktarskolan, glad över. – Samverkan är otroligt viktig. Vi kommer att jobba nära trygghetsvärden och bovärdarna, det är de som känner områdena [...]

2020-04-08T16:44:57+02:008 april 2020|

Du påverkar ditt boende

Under sommaren fick ett slumpmässigt urval av hyresgäster delta i vår hyresgästundersökning som genomförs av AktivBo. Syftet är att ta reda på hur ni hyresgäster uppfattar Bodenbo som förvaltare. Vi tackar alla som deltog för de värdefulla synpunkterna. Undersökningen är ett verktyg i vårt arbete med att ge dig ett bättre boende. Servicekvalitet Servicekvalitet mäter [...]

2020-01-31T09:27:51+01:0031 januari 2020|

Renovering på Boken

Boken är en av Herseus gamla fastigheter som Bodenbo förvärvades 2011 och innefattar adresserna Drottninggatan 12, Sadelmakaregatan 1 samt Ringvägen 5.   Fastigheten har ett stort underhållsbehov och Bodenbo har de senaste åren renoverat taket och bytt fönster. Upprustning har även gjorts av trapphus, källare, tvättstugor och innergård. Under hösten påbörjades renovering av centralgaraget med [...]

2020-01-22T14:20:01+01:0022 januari 2020|

Skarp ton i informationsbrev om skadedjur

Bodenbo har haft långvariga problem med skadedjur på några adresser. Mörkertalet som inte anmäler skadedjur tror Bodenbo är stort. Därför har man skickat ut ett informationsbrev, översatt till ett antal språk. I brevet står det vad som gäller runt skadedjur och att man i vissa fall kan bli uppsagd om man inte anmäler skadedjur eller [...]

2020-01-22T12:25:48+01:0022 januari 2020|

Snöskottning och sandning

Vi har entreprenörer som sköter vår snöröjning. När det snöar åker de som sköter den maskinella snöröjningen ut först. Entreprenören börjar alltid med att ploga tillfartsvägarna in i området, då räddningstjänsten måste ha framkomliga vägar. Sedan inne i själva bostadsområdet. Därefter kommer det ytterligare personal som har hand om den maskinella sandningen. Närmast porten kommer [...]

2020-01-16T14:19:02+01:0016 januari 2020|

Årets hyresförhandling mellan Bodenbo och Hyresgästföreningen är klar

Hyreshöjningen för Bodenbos ca 2100 lägenheter blir 1,96 % och tas ut från 1 februari 2020. Årets hyreshöjning täcker halva kostnadsökningen. Inför den årliga hyresförhandlingen hade Bodenbo yrkat på 5,26 % i hyreshöjning. Bakgrunden till yrkandet var de kostnadsökningar som skett för främst värme, el, VA och FFI men även att under-hållet skulle vara på [...]

2020-01-14T14:24:01+01:0014 januari 2020|

Fritidsbanken – en insats för folkhälsan

Till Fritidsbanken är alla välkomna för att låna sport- och friluftsutrustning gratis. Här ska skänkt utrustning användas in i det sista. – Alla får låna och allt är gratis. Det är smart återbruk. Det är som ett bibliotek fast för sport- och friluftsutrustning, säger Peter Gitselov, projektledare för Fritidsbanken Boden. I lokalerna på Kungsgatan 26 [...]

2019-12-18T21:12:05+01:0018 december 2019|