Bodenbo kommer att skapa 40 nya lägenheter genom att bygga om ett antal lokaler. Fyra av dem blir källarlägenheter medan de andra 36 lägenheterna kommer att vara ovan mark. På det här sättet kommer hyrorna i de nya lägenheterna att bli lägre än om det hade varit nybyggnation.