Hyresgästernas trygghet är viktig – det ska finnas någon att ringa när man är orolig eller behöver hjälp. Den 1 mars tog Väktarskolan över Bodenbos säkerhetstjänster. Det är Alexander Granberg, operativ direktör på Väktarskolan, glad över.

– Samverkan är otroligt viktig. Vi kommer att jobba nära trygghetsvärden och bovärdarna, det är de som känner områdena bäst. Vi vill värna om en god relation till fastighetsbeståndet och skapa nätverk med de boende, säger Alexander.

Det är till Väktarskolan man ringer om man under kvällar och helger behöver hjälp av Bodenbo. Väktarskolan hjälper till vid akuta ärenden som exempelvis läckande vattenledning, större elfel eller låsöppning. De har också hand om störningsärenden.

– Det kan handla om ett rinnande rör likväl som en aggressiv person som inte lämnar trapphuset. Det är viktigt att komma ihåg, att gäller det brott som exempelvis misshandel eller inbrott ska man alltid ringa polisen först och därefter jouren så vi också får veta vad som har hänt.

När kan man ringa till er?

– Om man upplever obehag, till exempel kväll och natt. Det är något som vi vill veta och kunna förebygga, säger Alexander.

Väktarskolan har funnits i Boden sedan 2009 och utbildar säkerhetspersonal, väktare och ordningsvakter. De har personal dygnet runt som har möjlighet att åka ut på larm eller ärenden, och Alexander ser deras uppgift som att bidra till hyresgästernas trygghet.

– Vi ska bidra med service och säkerhet. Vi arbetar brottsförebyggande med EST, effektiv samordning för trygghet, som haft god framgång. Då samverkar exempelvis bostadsbolag, kommun och polis för att få en gemensam lägesbild och kunna få fram trygghetsskapande åtgärder, avslutar han.

Fotograf: Mats Engfors