Ytskiktet på väggen där väggmålningen på Färgaregatan 10 sitter började släppa under våren 2018 och av säkerhetsskäl var vi tvungna att täckta väggen under sensommaren. Det är inte möjligt att restaurera väggen så att befintlig målning bevaras. Nu renoveras väggen.

Vid flera tillfällen, senast 2002 har Bodens Kommun uppfört fasadmålning på ytan i samverkan med Bodenbo. Det har varit olika motiv. Vi ser gärna att Bodens Kommun utnyttjar ytan även i fortsättningen.