Vi vill fortsätta ge dig en bra service utan att utsätta någon för onödiga risker. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via mail eller telefon, i andra hand genom bokade besök.  Vi beklagar de olägenheter detta kan medföra för dig som kund.

Du når oss via:
E-post:
hyresaranden@bodenbo.se
Telefon:
0921-578 80 måndag – fredag kl. 8-16

Felanmälan görs lättast dygnet runt via ”mina sidor” eller telefon, vardagar kl. 7-11.
Vid störningar och akuta ärenden övrig tid så kan man alltid nå oss via jouren telefon: 0921-144 72.

Closed due to Covid-19

We want to continue to provide you with good service without exposing anyone to unnecessary risks. Therefore, we ask you to primarily contact us by email or phone. Secondarily by pre-booked visits. We apologize for any inconvenience this may cause you. 

E-mail: hyresarenden@bodenbo.se
Phone: 0921-578 80 Monday to Friday kl. 8-16

Error reports are best done via “my pages” or phone, Monday to Friday kl 7-11.
For urgent fault reports or disturbances other times: 0921-144 72.

Läs mer om hur vi hanterar covid-19