Vi har entreprenörer som sköter vår snöröjning. När det snöar åker de som sköter den maskinella snöröjningen ut först.

Entreprenören börjar alltid med att ploga tillfartsvägarna in i området, då räddningstjänsten måste ha framkomliga vägar. Sedan inne i själva bostadsområdet. Därefter kommer det ytterligare personal som har hand om den maskinella sandningen.

Närmast porten kommer maskinerna inte åt, så där tar annan personal vid och handskottar och sandar framför portar och trappor. Det här innebär att från att första snöröjningen påbörjas kan det ta flera timmar innan det slutligen är skottat och sandat överallt. Ha gärna tålamod innan ni ringer in till oss.

Viktigt att komma ihåg är också att halkbekämpning sker i stråk. Ta hand om er, följ stråken när ni går så att ni inte halkar och slår er.

Några av er cyklar även under vintertid, vilket är bra men viktigt är då att ta in din cykel så att den inte hindrar snöröjningen och ni får plogskador på den.

 

Skottning av parkering och framför garage

Under vintertid ansvarar du själv för skottning av din parkeringsplats och framför din garageport. Det blir alltid en rand med snö kvar vid parkeringsplatsen eller garageporten efter att snöröjningen har plogat. Det är ditt ansvar att se till att din parkeringsplats är snöfri så att du kan parkera där. Har du ett garage är det ditt ansvar att hålla efter din garageport och även att hacka bort isbildning om det uppstår.

Vi rekommenderar att du köper en bra snöskyffel och en ishacka för att klara underhållet.