Bodenbo har haft långvariga problem med skadedjur på några adresser. Mörkertalet som inte anmäler skadedjur tror Bodenbo är stort. Därför har man skickat ut ett informationsbrev, översatt till ett antal språk. I brevet står det vad som gäller runt skadedjur och att man i vissa fall kan bli uppsagd om man inte anmäler skadedjur eller följer saneringsinstruktionerna.

Många som bor på dessa adresser är utlandsfödda och har en annan syn på skadedjur. Anledningen till att Bodenbo har valt att göra så här är för att få respons från den gruppen som är van vid en annan ton från sitt hemland. Det traditionella sättet har inte fungerat att informera på. Bodenbo har därför valt att titta på andra allmännyttor med samma problem. För att få ett attraktivt område måste Bodenbo få bort skadedjuren.

– Vi förstod att vi skulle få kritik för att vi väljer att skicka ut det till alla på dessa adresser. Det har ringt in både de som är glada att vi gör någonting mer och även de som tycker att det känns otrevligt. Vi är ledsna om hyresgäster tar illa vid sig, men vi hoppas att de kan se att vi måste klargöra för alla, hur allvarligt det är om man som hyresgäst inte bryr sig om att försöka få bort skadedjuren säger Johan Johansson.

-De som anmäler och följer sanering har ingenting att oroa sig för. Vi måste få alla som har skadedjur att anmäla det och att också förstå att om de inte följer instruktionen så riskerar skadedjuren att sprida sig. Vi kommer också att börja jobba efter en ny arbetsmetod runt skadedjur. Vårt mål är inte att vräka någon, utan att få bort skadedjuren fortsätter Johan Johansson.