Arbete i Barnvagnsrum

Måndag 14/1 påbörjar vi arbeten i samtliga barnvagnsrum. Har ni något i det utrymmet så måste detta flyttas innan måndag den 14/1!  Arbetena utförs för att minska vår energiförbrukning.

On Monday 14/1 we start work in all baby carriage rooms. Do you have anything in that space then this must be moved before Monday the 14/1! The work is done to reduce our energy consumption.