Boken är en av Herseus gamla fastigheter som Bodenbo förvärvades 2011 och innefattar adresserna Drottninggatan 12, Sadelmakaregatan 1 samt Ringvägen 5.

 

Fastigheten har ett stort underhållsbehov och Bodenbo har de senaste åren renoverat taket och bytt fönster. Upprustning har även gjorts av trapphus, källare, tvättstugor och innergård.

Under hösten påbörjades renovering av centralgaraget med utökning av antalet parkeringsplatser och installation av ny ventilation. Även byte av undercentral och samtliga 400 radiatorer gjordes för att trygga värmeförsörjningen i huset. Något som kommer att ge hyresgästerna en jämnare och säkrare värmeförsörjning. Totalt är det en investering på 3,85 miljoner kronor.

 

Johan Enström, produktionsledare på Bodenbo berättar:

Ett element har frusit sönder varje vinter under några års tid. Det har lett till vattenskada i den drabbade lägenheten. För hyresgästen har det inneburit en hel del spring och störningar från olika reparatörer. Det gamla systemet gjorde dessutom att vi behövde stänga värmen i hela huset. Efter radiatorbyte var vi alltid tvungna att gå runt och lufta elementen för att få ut luften ur systemet.

Nu är det gjort så att det finns avstängare för varje trappuppgång. I den nya undercentralen är det installerat ett nytt expansionskärl med automatisk avluftning och smutsavskiljare. Det blir ett mer driftsäkert värmesystem som inte behöver luftas. Undercentralen är numera uppkopplad så vi får ett driftlarm och kan snabbare åtgärda eventuella problem.

 

Kallt i huset men tålmodiga hyresgäster

Under bytet var värmen avstängd och det fanns hyresgäster som hade riktigt kallt i sina lägenheter då inköpta elelement inte räckte till. Bodenbo beställde in fler och kunde då komplettera med fler element i de lägenheter där det behövdes. Många ventiler var i sämre skick än vi räknat med vilket gjorde att arbetet drog ut på tiden. Förseningen, tillsammans med den kallaste oktober på många år, blev olycklig för våra hyresgäster. Vi vill tacka alla för att ni varit så tålmodiga, säger Johan Enström.

 

Hyresavdrag

Alla hyresgäster som har varit utan värme, samt betalat för elen till elradiatorerna kommer att få hyresavdrag. Exakt summa är inte fastställd när detta skrivs men kommer att meddelas när hela projektet är slutfört.

 

Bra att veta

Utetemperaturen bestämmer vilken temperatur din undercentral ska skicka ut till dina element för att hålla ca 20-21 grader i din lägenhet. Ju kallare ute, desto varmare vatten skickas ut. Du kan alltså inte själv skruva upp värmen på dina element utan det styrs via en utetempgivare. Du kan däremot skruva ner värmen.

Det kommer att krävas en hel del justering under hela vintern av både radiatorer och ventiler i värmesystemet innan det kommer att fungera optimalt.


Johan Enström (t.v. på bilden) är produktionsledare inom drift och underhåll på Bodenbo. Han jobbar med daglig drift av teknik och underhållsfrågor. Johan har en gedigen kunskap om våra fastigheter och lång erfarenhet med sina 15 år på Bodenbo.

 

Foto: Mats Engfors/Fotographic