Uppgradering av värmecentral

Gäller: Egils gränd 1 & 3, Mjölners gränd 5 & 7 samt Snorres gränd 5 & 6.

30/10 genomför vi arbeten för att förbättra och modernisera värme och varmvattenförsörjningen i ert hus. Detta medför dock störningar i värmen under dagen.