BIS har fyllt ett år och verksamheten flyter bra. Resultaten börjar visa sig i form av att några av eleverna har lämnat och fått jobb. Bättre kvitto på att verksamheten funkar är svårt att få!

Ett annat kvitto är att BIS röner uppmärksamhet nationellt. I början på veckan besöktes vi av Liberalernas partiledare Nyamko Suboni tillsammans med lokala och regionala politiker. Tillsammans med Svenska kyrkan och Vuxenskolan fick Bodenbo möjligheten att presentera BIS och vad det var som drev varje enskild organisation till att arbeta gemensamt och inte var för sig. Kort kan man säga att vi delar problem/möjlighetsbild samt det är var och ens egenintresse som är drivkraften. Det är våra skillnader, inte likheter som gör samarbetet fruktbart. Att bejaka just skillnaden eller kanske bättre beskrivet, olikheten i bakgrund, synsätt och kompetens tror jag kan vara min viktigaste lärdom från samarbetet.

Det är inte varje dag som man får tillfälle att skryta för en partiledare. Än viktigare är att det inte är varje dag man får tillfälle att påverka en partiledare kring hur vägen till jobb för nyanlända kan underlättas. Vi var inte blygsamma och tog väl vara på tillfället!

/Johan Johansson

Foto: Pablo Castilla

SVT: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/partiledare-kraver-skarpta-asylregler-fick-mothugg-vid-besok-i-boden
NSD: https://nsd.se/nyheter/l-ledare-pa-gransen-till-omanskligt-nm5267476.aspx