Måndag den 26 november får ni börja använda de nya underjordsbehållarna.

Närmast Jakobsgatan 17A kan följande sorteras i underjordsbehållare:

  • Brännbart
  • Matavfall
  • Tidningar
  • Kartong
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Färgat glas
  • Ofärgat glas

Gamla rummet i garaget stängs.

Mellan Jakobsgatan 25 och 29 finns underjordsbehållare för:

  • Brännbart
  • Matavfall

Övrigt sorteras i kretsloppsstugan som tidningar, kartong, plastförpackningar, metallförpackningar, färgat glas och ofärgat glas, deponiavfall och elavfall.

Kompostpåsar finns att hämta i kretsloppsstugan .

Vid frågor, kontakta mig: Anders Bergdahl, Produktionsledare tel. 070-382 61 62