Att vända ekonomin och att samtidigt satsa mer på underhåll har varit ett viktigt strategiskt fokus för Bodenbo. Efter tre år med negativa resultat redovisas nu ett överskott på nära sju miljoner kronor samtidigt som underhållsnivån har ökat med fem miljoner kronor.

Detta resultat gör Bodenbo mer ekonomiskt stabilt, samtidigt som det ger förutsättningar för en fortsatt hög underhållstakt. Att vända ekonomin handlar om förändrade arbetssätt, ny teknik och att använda befintliga resurser klokt. Bodenbos personal förtjänar ett stort erkännande för sina insatser.

Johan Johansson VD Bodenbo