Underjordsbehållare

Som fastighetsägare har vi varierande problematik med sopor och sopsortering i våra områden. Under 2018 har därför beslut tagits att satsa på underjordsbehållare i några av våra bostadsområden. Positivt med underjordsbehållare är att soporna ligger svalt under jord vilket medför mindre lukt. Vi hoppa att sopsortera utomhus i en trivsammare miljö kan bidra till att fler sorterar rätt.

Platser för installation av underjordsbehållare under 2018 är:

  • Jakobsgatan (Invigning och driftsättning 26 nov.)
  • Sergantgatan 8-10
  • Sveavägen 3-9
  • Drottninggatan 43-47

I drift efter årsskiftet
Vi kan ta dem i drift efter årsskiftet, datum är ej klart ännu. Vi har fått dispens för tömning på Jakobsgatan som invigs och driftsätts den 26 november som första provområde i Bodens kommun. Mer information kommer närmare för övriga områden när de kan börja användas.

Placering av underjordsbehållarna
En av de stora fördelarna med de nya underjordsbehållarna är att avfallet hamnar just under jord. Där håller sig avfallet svalt alla årstider med minskad lukt som följd. Det har inte varit möjligt att placera alla underjordsbehållare som vi har velat, då vi inte fått tillstånd från kommunen på grund av att det exempelvis går vatten och avloppsledningar på den tänkta platsen. Flera faktorer har styrt valet av placering och vi har tagit den bästa placeringen som varit möjlig. Denna position uppfyller bl.a. kraven för åtkomst vid tömning, närhet för boende och hamnar inte konflikt med övriga hinder i marken.

Se informationsfilm om underjordsbehållare

Vid frågor kontakta:

Anders Bergdahl Produktionsledare Bodenbo
Tel. 070-3826162
e-post. anders.bergdahl@bodenbo.se