Underjordsbehållare

Som fastighetsägare har vi varierande problematik med sopor och sopsortering i våra områden. Under 2018 har därför beslut tagits att satsa på underjordsbehållare i några av våra bostadsområden. Positivt med underjordsbehållare är att soporna ligger svalt under jord vilket medför mindre lukt. Vi hoppa att sopsortera utomhus i en trivsammare miljö kan bidra till att fler sorterar rätt.

Områden planerade för installation 2019–2020

Några områden har redan fått underjordsbehållare installerade. Där det inte är komplett kommer det att kompletteras med samtliga fraktioner.

Områden det gäller är;

Prästholmen; Mjölners gränd 5, 7, Snorres gränd 5, 6, Egils gränd 1, 3, Jakobsgatan 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39.

Humlan; Drottninggatan 29, 31, Kyrkogårdsgatan 4, 6, Prästgatan 4, 6.

Sveafältet; Drottninggatan 46, 48, 50, 52, 54, Landstingsvägen 2, 4, 6, Sergeantsgatan 2, Garnisonsgatan 53, 55, 57, Drottninggatan 43, 45, 47, Sergeantsgatan 8, Sergeantsgatan 10, Sveavägen 3, 9.

Fraktioner

Fraktioner som ska installeras avser brännbart, matavfall, glas ofärgat, glas färgat, kartong, pappersförpackningar, metallförpackning och plastförpackning.

Placering av underjordsbehållarna
En av de stora fördelarna med de nya underjordsbehållarna är att avfallet hamnar just under jord. Där håller sig avfallet svalt alla årstider med minskad lukt som följd. Det har inte varit möjligt att placera alla underjordsbehållare som vi har velat, då vi inte fått tillstånd från kommunen på grund av att det exempelvis går vatten och avloppsledningar på den tänkta platsen. Flera faktorer har styrt valet av placering och vi har tagit den bästa placeringen som varit möjlig. Denna position uppfyller bl.a. kraven för åtkomst vid tömning, närhet för boende och hamnar inte konflikt med övriga hinder i marken.

Information som pdf

Se informationsfilm om underjordsbehållare