Renovering Sergeantgatan 10

Alla hyresgäster i huset har nu gett sitt godkännande till renoveringen som startar i slutet av mars.

Vi har en visningslägenhet där samtliga fått se hur det kommer att bli i deras lägenhet då renoveringen är klar. Samt att alla fått möjligheten att göra personliga tillval utöver standardval.

Vi kommer renovera huset i 3 etapper där vi följer befintliga stammar i huset.

6 st lägenheter per stam kommer att flyttas till annat boende under vardera etapp. Att flytta och bo i annat boende är en viktig åtgärd att vidta pga covid 19 för både de boende samt de entreprenörer som ska jobba i lägenheterna.  

Det här behöver göras i husen

Många år har gått sedan husen byggdes och det behövs nu en större renovering. Bodenbo har besiktat huset och funnit brister som behöver åtgärdas.

Allmänt i huset

 • Ventilationen är gammal och uttjänad. Den vill vi ersätta med en modern FTX-system som både förbättrar kvalitén på ventilationen samtidigt som den är energieffektiv.
 • Vatten och avloppsledningar är gamla och i dåligt skick.  Efter besiktigning samt filmning av dessa har vi kommit fram till slutsatsen att de ej går att reline:a utan måste ersättas med nya ledningar genom ett traditionellt stambyte.

I lägenheten

Kök

 • För att komma åt vatten och avloppsledningarna måste befintliga kök rivas. Dessa ersätts med ett nytt kök med 5 cm högre arbetsbänk (dagens standard).
 • Diskmaskin är då möjlig att installera om hyresgäst så önskar.
 • Befintliga radiatorer/element ersätts med nya för ett behagligare inomhusklimat.
 • Nya frånluftsventiler installeras.

Badrum

 • För att komma åt vatten och avloppsledningarna rivs befintligt badrum.
 • Nytt badrum med bättre tillgänglighet byggs med inbyggd duschhörna.
 • Befintliga radiatorer/element ersätts med nya för ett behagligare inomhusklimat.
 • Nya frånluftsventiler installeras.
 • Möjlighet till installation av Tvättmaskin/tumlare om hyresgästen så önskar.

Hall

 • Befintliga lägenhetsdörrar byts ut mot ny säkerhetsdörr vilket ökar skyddet mot inbrott och brand samtidigt som störande ljud från trapphus minskar.
 • Befintliga radiatorer/element ersätts med nya för ett behagligare inomhusklimat.

Övrigt i lägenheten

 • Befintliga radiatorer ersätts med nya radiatorer för ett behagligare inomhusklimat.
 • Den ojordade elinstallationen ersätts för en säkrare elmiljö.
 • Tilluftsventiler installeras.

Samråd

Både hyresvärd och hyresgäster är hjälpta av förutsägbarhet och att känna trygghet i samband med en större renovering. För det behövs dialog och delaktighet och ett bra sätt att få det till stånd, är att arbeta med samråd. Samråd är möten där representanter från hyresgäster, Bodenbo och Hyresgästföreningen går igenom vilka delar som renoveringen ska innefatta. Målet med samråden är att vi ska komma överens om en lämplig renoveringsnivå. När den nivån är förhandlad ska den sedan presenteras och godkännas av er hyresgäster.

Översikt av samrådsprocessen som pdf

Uppdaterade kontaktuppgifter

För att vi ska kunna informera, ibland med kort varsel, krävs det att vi har rätt kontaktuppgifter till er i vårt system.
Logga enklast in via ”Mina sidor” på bodenbo.se och uppdatera uppgifterna.
Har du inte någon inloggning kontakta kundtjänst tel. 0921-578 80 kl. 8-16 vardagar så hjälper de dig.

Möteskalender

Samrådsmöte torsdag den 23 maj kl. 16.30 Genomgång enkät & fastställande av mötesdatum. (Deltagande är representanter från Bodenbo, Hyresgästföreningen samt hyresgäster)
Dialogmöte tisdag den 7 maj kl. 18.30 Sveaborg

Kontakt

Therese Hedlund, Ombyggnadssamordnare, Bodenbo
Tel. 070-3118696
e-post. therese.hedlund@bodenbo.se

Gunilla Gahnström, Verksamhetsutvecklare, Hyresgästföreningen
Tel. 010-459 18 12
e-post. gunilla.gahnstrom@hyresgastforeningen.se