The Living Room!

BILD: Lena Tegström.

Prästholmen är ett av 15 områden som ingår i regeringssatsningen Konst händer. Konstnären Sandi Hilal ska tillsammans med invånare förädla området med ett konstprojekt. Projektet startade i november 2016 och invigningen av projektet hålls i september 2018.

I Boden är projektet ett samarbete mellan Bodens kommun, Försvarsmuseet, Bodenbo, Havremagasinet och Statens konstråd.
Idén med projektet är att ta hjälp av invånarna, någonting som konstnären Sandi Hilal har lagt stor vikt vid. Tillsammans med de boende i ”Gula huset”, som är ett migrationsboende på Prästholmen, har hon tagit fram ett förslag på vad konstprojektet ska vara.

Ett vardagsrum – för värdskap
I ”Gula huset” håller projektet Konst händer på att installera ett vardagsrum. Som flykting fråntas man rätten att vara värd, man blir en gäst i ett främmande land. ”Det är det projektet bygger på”, säger Sandi Hilal, arkitekt och konstnär. Sandi Hilal har sedan starten besökt Boden fem gånger för att i dialog med de boende utveckla projektet som bygger på värdskap.

Konst händer

Inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum ska Statens konstråd under tre år, 2016-18, producera offentlig konst med fokus på miljonprogramområdena i landet. Konstrådet fick in ansökningar från 153 ställen över hela landet. Av dem valde rådet tillsammans med en referensgrupp först ut 28 stycken. De har tittat på flera kriterier; platsens potential, möjligheten till samarbete, hur stort engagemanget är lokalt och möjligheterna att göra ett konstnärligt arbete, som är intressant ur ett konstnärligt perspektiv, de sökandes perspektiv och platsens perspektiv.

Representanter från konstrådet besökte de 28 platserna och valde sedan ut 15 platser, där Boden och Prästholmen är en.

Hela Konst händer omfattar 28 miljoner kronor. Andra medfinansiärer kommer också att bidra.

I media

Rätten att få vara sin egen värd
Publicerat av Ulrika Vallgårda, Kuriren, 1 september 2018
http://www.kuriren.nu/kultur/ratten-att-fa-vara-sin-egen-vard-nm4904902.aspx

Regeringen satsar på konst i Boden, lyssna på hela reportaget här.
Publicerat av Turi Wennberg, Sveriges Radio, 5 februari 2018
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6879605

Bygger konst i vardagsrum, läs hela reportaget här.
Publicerat av Lena Tegström, NSD, 10 december 2017
http://www.nsd.se/nyheter/bygger-konst-i-vardagsrum-nm4712532.aspx

Konst ska hända i Boden, läs hela reportaget här.
Publicerat av Nellie Andersson, Kuriren, 3 november 2016
http://www.kuriren.nu/nyheter/konst-ska-handa-i-boden-9026446.aspx

Kortfakta

Projekt: Konst händer, ”Ett vardagrum”

Plats: Prästholmen, Iduns 6, Asylboende, Boden

Projektledare/Arkitekten: Sandi Hilal

Invigning av projektet: 1 september 2018