Fönsterbyte Jakobsgatan

Vi är glada att kunna erbjuda er en bättre inomhusmiljö genom fönsterbyte. Arbetet påbörjas den 20 augusti 2018 först ut är Jakobsgatan 17.

Entreprenörer är:

Corvara: Ackrediterat företag som är specialister på sanering av miljöfarligt avfall.
Bohlin: Byggföretag som ansvarar för återmonteringen av nya fönster.

Hur går det till?

Corvara sköter demonteringen av fönster och balkongdörrar, i samband med det sanerar de fogmassorna som innehåller asbest.  Att fogarna innehåller asbest är orsaken till att det är ett saneringsföretag som sköter demonteringen.

Demonteringen och saneringen genomförs utvändigt (alltså man går in utifrån och lossar). Innan demonteringen påbörjas kapslas varje fönster in invändigt och utvändigt för att förhindra spridning av miljöfarligt avfall.

Utförandet sker ”trapphusvis” och kan därför leda till att det blir ett ”stopp” mellan demonteringsfasen och återmonteringsfasen. Fönster och balkongdörrar täcks då för med plywood/kanalplast (kanalplast har en isolerande förmåga så vi räknar med att det räcker även vintertid). Dessa ”glapp” beräknas vara max 4 dagar.

Om asbest och PCB

Asbest och PCB var under 40 – 70-talet två väldigt förekommande komponenter i byggmaterial så som fogmassor och som på senare tid har visat sig ha en väldigt negativ miljöpåverkan. Orsaken till att de användes då är bland annat att hade en väldigt god isolerings effekt respektive väldigt god mjukgörande förmåga. 

Så länge man inte rör eller river i materialet så händer inget, men så fort man börjar riva så behöver man sanera och använda sig av företag som är experter på att hantera miljöfarligt avfall.

Vi har tidigare tagit prover för både asbest och PCB, men av någon anledning så ville saneringsföretaget göra en extra koll på PCB och det var nog det som var det senaste stoppet som en del HG blev oroliga över.

Anledningen till att det står fönster utplacerade är för att företaget passat på att lyfta fönsterna när de hade ”kranen” på plats. Sådana maskiner är det ofta lite hög beläggning på så man får planera sin lyft väl.

Kortfakta

Entreprenör: FSNN, Bohlin och  Corvara
Entreprenaden beräknas pågå:
aug – februari 2019 (med förhoppningar om att de blir klara tidigare)
Deras arbetstider är: kl. 7 -18

Kontakta

Angående fönsterbytet och arbetet:
Markus Lindström, produktionsledare, Bodenbo
Tel. 070-678 10 84
e-post. markus.lindstrom@bodenbo.se

Angående godkännande av fönsterbyte:
Jenny Andersson Eman, marknadsansvarig, Bodenbo
Tel. 070-325 43 48
e-post. jenny.andersson.eman@bodenbo.se