Boden integration och samverkan

Bodenbo vill hitta en fungerande samverkan med andra lokala aktörer – bland annat Svenska kyrkan, Röda korset och kommunen – för att stötta nyanlända att bli en del av samhället och komma in på arbetsmarknaden. Namnet för verksamheten är BIS: Boden, Integration och Samverkan. Mycket handlar om att synkronisera och effektivisera insatser som redan görs, för att skapa en sammanhållen väg in i samhället för dem som är nya i Sverige.

– Vi ser fram emot att skapa en integrationsmodell tillsammans med våra lokala samarbetspartner. Hoppas att den kan användas av andra allmännyttiga bostadsbolag i framtiden, säger Berth Lundqvist, fastighetschef på Bodenbo.

För den som är ny på en ort är det viktigt att ha ett nätverk, både för att kunna få ett jobb och känna sig hemma. Med stöd från Allmännyttans Innovationslabb vill BIS därför experimentera fram metoder för att skapa möten mellan etablerade och icke-etablerade Bodensare – och därigenom bygga broar mellan olika grupper i samhället. Ett annat syfte är att öka förståelsen mellan människor och på det sättet undvika konflikter, tack vare de personliga relationerna mellan olika individer.

Ett av spåren på BIS, som öppnade portarna i september, är en samordning av de olika typer av aktiviteter som finns för dem som är nya i Boden. Ett steg är inrättandet av en gemensam aktivitetskalender, som visar allt som händer på BIS och även utanför BIS lokaler. Målgruppen för kalendern är de som är nya i Boden.
Under tiden som labbet pågår kommer flera olika indikatorer att följas, nämligen

  • Deltagarnas framtidstro kopplat till deras liv och arbetssituation i Boden
  • Antalet nya kontakter bland etablerade och icke-etablerade Bodensare
  • Antalet samarbetspartners som aktivt deltar BIS verksamhet

Allmännyttans innovationslabb är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Projektet delfinansieras av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova. I de fyra innovationslabben testas och vidareutvecklas lokala metoder, verktyg och modeller – med fokus på minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet. 

https://www.allmannyttan.se/vad-vi-gor/innovationslabbet-i-boden/

Läs mer om vad som händer i projektet här:

Kortfakta

Boden integration & samverkan (BIS)

Besöksadress: Soldatgatan 16, Boden
Öppnade: September 2018
Projektledare Bodenbo: Therése Hedlund