Bild: Christer Nilsson Bovärd, Berth Lundqvist Fastighetschef, Therese Hedlund Områdesutvecklare och Ali Kartoma bovärd.

Med stöd från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova startar nu allmännyttan – tillsammans med lokala samarbetspartners – fyra innovationslabb som ska motverka segregation. Platserna blir Boden, Södertälje, Norrköping och Rannebergen i Göteborg. I innovationslabben ska nya arbetssätt testas, utvecklas och utvärderas. Syftet är att sprida lärdomar om framgångsrika metoder – så att fler kan göra mer för att minska långtidsarbetslöshet, förbättra skolresultat, stärka samhällsservice och minska brottslighet.

För SABO innebär innovationslabben att värdefull kunskap och erfarenhet kan samlas in, vidareutvecklas och spridas vidare till andra allmännyttiga bostadsföretag.

– Genom arbetet med Allmännyttans innovationslabb har vi redan fått kunskap om över 80 goda exempel, projekt och verksamheter i hela landet. Deras erfarenheter kommer på olika sätt att tas tillvara i projektet, säger Anna Kanervo, projektansvarig på SABO, som välkomnar fler att berätta om sina exempel (se länk nedan).

– Det är otroligt stärkande att se hur mycket engagerat arbete som görs runt om i landet och med detta projekt har vi möjligheten att korskoppla idéer och kunskap, säger Yasmina Ganse, projektledare på Sustainable Innovation.

Stora behov

De många exemplen visar att mycket redan görs för att minska utanförskapet i landets bostadsområden. Det finns ofta lyckosamma samarbeten med Hyresgästföreningen, idrottsföreningar, skola, näringsliv och kommuner.

– Men behoven är fortfarande mycket stora. Många vill komma igång, öka volymen och hitta långsiktiga lösningar som ger effekt på riktigt, säger Anna Kanervo.

Allmännyttans innovationslabb möter nu dessa behov genom en typ av experimentverkstäder på fyra platser: Vårt Rannebergen i Göteborg, Samverkan i Boden, Portalen i Norrköping och Telge Bostäder i Södertälje.

Innovationslabbet i Boden

Bodenbo vill hitta en fungerande samverkan med andra lokala aktörer – bland annat Svenska kyrkan, Röda korset och kommunen – för att stötta nyanlända att bli en del av samhället och komma in på arbetsmarknaden. Efter att ha hämtat inspiration från andra orter vill man nu komma igång med en egen verksamhet. Mycket handlar om att synkronisera och effektivisera insatser som redan görs för att skapa en sammanhållen väg in i samhället för dem som är nya i Sverige.

– Vi ser fram emot att skapa en integrationsmodell tillsammans med våra lokala samarbetspartner. Hoppas att den kan användas av andra allmännyttiga bostadsbolag i framtiden, säger Berth Lundqvist, fastighetschef på Bodenbo.

Allmännyttans innovationslabb är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Projektet delfinansieras av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova.

I de fyra innovationslabben testas och vidareutvecklas lokala metoder, verktyg och modeller – med fokus på minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet.

Läs hela nyheten på SABO.se