När BIS firade 1-år blev det bubbel, tal och tårta på Soldatgatan 16 på Sveafältet i Boden. Med bland dagens talare var bland annat Johan Johansson, vd Bodenbo som hoppas att Sveafältet ska bli ett attraktivare område genom BIS verksamhet. Rickard Fjellström, Diakon Svenska kyrkan berättade om verksamheten och bakgrunden till BIS. Åsa Schelin, expert boendefrågor, bosociala frågor, Sveriges Allmännytta presenterade en film som Allmännyttan gjort, dagen till ära. Tomas Lindqvist, Portalen, stadsutvecklare på Hyresbostäder i Norrköping berättade om hur de arbetat inom Portalen för att främja integration och vilka svårigheter som de stött på.

-Portalen är väl egentligen modern till BIS. Vi har haft Norrköping som förebild när vi startade verksamheten här i Boden, sa Berth Lundqvist Fastighetschef Bodenbo.

Personalen presenterades och sedan bad Therese Hedlund, områdesutvecklare Bodenbo alla som går på undervisning på BIS att komma upp på scenen. Eleverna passade på att ge Svenskaläraren Susanne Jauhiainen presenter. Claes Nordmark, kommunalråd Boden fick sedan ordet och läste bland annat upp en personlig hälsning från Jan Eliasson, förre utrikesminister och diplomat. Jan Eliassons budskap var att hur vi utvecklar våra bostadsområden är avgörande för vår samhällsutveckling och hur den kommer att bli.

Efter alla dessa inspirerande tal blev det firande med tårta, bubbel och kaffe. Allt som allt ett lyckat och inspirerande firande.

Vad är BIS?

BIS är en satsning som syftar till att få ut fler människor i egen försörjning och riktar sig både till asylsökande och till andra, nya eller gamla medborgare. Verksamheten bedrivs i Boden på Sveafältet. Utgångspunkten är att jobba utifrån ett möjlighetsperspektiv med att ta tillvara på varje människas unika egenskaper, kompetenser och förmågor, att stötta personen till att skapa egen försörjning. BIS värdegrund bygger på alla människors lika värde.

Projektet vill skapa förutsättningar för bättre samverkan och integration i Boden. Vårt mål är att skapa en fungerande kedja från utanförskap till innanförskap för såväl asylsökande som för andra, nya eller gamla medborgare. Mycket handlar om att synkronisera och effektivisera insatser som redan görs, för att skapa en sammanhållen väg in i samhället för dem som är nya i Sverige.

Vilka aktörer finns på BIS idag?

  • Studieförbundet Vuxenskolan håller i utbildningar som svenska språket 1-2-3-4, samhällskunskap 1-2-3, boskolan (i samarbete med Bodenbo) och datakunskap.
  • Svenska kyrkan bemannar receptionen på BIS och erbjuder rådgivning i asylärenden.
  • Bodenbo har en områdesutvecklare som står för samordningen på plats. Bedriver innovationslabb genom Svenska Allmännyttan.
  • Övriga aktörer med aktiviteter på plats är; Röda korset, Rädda barnen, Socialtjänsten, The Rokin´ Pots, Bodens kommun, Winternet. Se illustration ovan för aktivitet.

Vad har hänt i projektet det första året? september 2018 – oktober 2019

Det första året har handlat om att få till samarbeten, samla verksamheter och kompetens i samma lokaler. Få till en mötesplats. Receptionen har en mottagnings- och informationsfunktion. Där berättar vi vilka aktiviteter som finns att delta i som kan stötta de sökande att skapa egen försörjning. Mycket handlar om att bistå med rådgivning för att hitta rätt i samhället ex. att skriva CV, fylla i blanketter och inte minst hitta arbete.

Mentorskap ger resultat

Under året har 10 asylsökande elever vid Vuxenskolans svenskautbildning valts ut. De har sedan djupintervjuats av Bodenbo om deras kompetens, yrkeserfarenhet och framtidsmål. Det har gjorts i syfte att hjälpa och stötta personerna till egen sysselsättning och försörjning. Det har resulterat i att 5 personer har fått arbete, 3 personer studerar, 1 är kvar på BIS och lär sig svenska och 1 har flyttat.

Vad är nästa steg för projektet?

Vi har tagit fram ett verktyg för att kunna registrera deltagarna. Nästa steg är att börja använda verktyget för att skapa en kompetensdatabas samt för att få en mätbarhet i projektet. Samtidigt ska vi bygga upp ett mentorprogram. När dessa delar är på plats kan vi börja jobba fullt ut.

Kontakt

Adress: Soldatgatan 16, 961 76 Boden
E-post: bisreception@yahoo.com
Web: allmannyttan.se/innovationslabb – Innovationslabbet i Boden bodenbo.se/boprojekt/boden-integration-och-samverkan/Facebook: BIS Boden Integration & Samverkan
Kontakt: Therese Hedlund, Områdesutvecklare Bodenbo,  therese.hedlund@bodenbo.se, 070-3118696

Samverkansparter i projektet är
Stiftelsen Bodenbo, Svenska kyrkan, Studieförbundet vuxenskolan och Bodens kommun. Sedan finns det ett flertal aktörer som har sin verksamhet eller aktiviteter på BIS. BIS är också en del av svenska allmännyttans innovationslabb.