Rivning filtmatta

Filtmattan på Bodenbo Arena är sliten och trasig. Eftersom den inte går att laga och vi inte kan få tag på något liknande material så väljer vi att riva den för att skona nyttjarna mot eventuella snubbelskador. Arenan blir kvar som en grusplan.   Ha ett fortsatt trevligt spel!