Vi byter grafisk identitet

Det pågår ett långsiktigt förändringsarbete inom Bodenbo och de senaste åren har präglats av nytänkande inom fastighetsförvaltning samt nyproduktion. Bodenbos nästa steg rör energieffektiviseringar, ROT-renoveringar och social hållbarhet. För att göra ett avstamp och markera att Bodenbo gått in i en ny era, byts den visuella identiteten ut.

Bättre kommunikation med hyresgästerna

Förutom den nya grafiska profilen kommer Bodenbo satsa mer på sin kommunikation gentemot sina hyresgäster med bland annat en ny kundtidning.
– Vi har under året jobbat med att ta fram en varumärkesplattform som förankrats internt och som en följd av det arbetet togs beslutet att ta fram en ny grafiska profilen. Tidpunkten kändes väl vald då vi är tvungna att stripa våra nya elbilar och byta fasadskyltar med den gamla logotypen, i vilket fall som helst, säger Johan Johansson, VD för Bodenbo.

När ska bytet ske?

Bodensarna kommer att märka av den nya grafiska profilen successivt då Bodenbo börjar med att stripa de nya elbilarna samt uppdatera webbsidan. Därefter införs den nya profilen stegvis under året.
– Vi är glada över bytet som signalerar att vi är ett nutida fastighetsbolag där hållbarhet står i fokus. Det ska naturligtvis speglas i vårt utseende, vilket vi tycker att den nya grafiska profilen gör, säger Johan Johansson.

Merkostnader

Merkostnaderna för byte av grafisk profil, utöver stripning och fasadskyltar, är ca 210 000 kronor. Bodenbo har vi valt att vara så kostnadseffektiva som möjligt i genomförandet genom att exempelvis fasa ut profilprodukter och kontorsmaterial under hösten.
– Den absoluta merparten av bytet kommer vi att kunna hantera inom ramen för vår löpande verksamhet. Vi har tittat på alla delar av införandet och valt de alternativ som är mest kostnadseffektiva och ger minst klimatpåverkan. Exempelvis trycker vi om våra arbetskläder istället för att byta ut dem, säger Jenny Andersson Eman, Marknadsansvarig.

Kontakt

Johan Johansson, VD, 0921-578 80, johan.johansson@bodenbo.se