Varmvatten avstängd måndag den 13 maj Kl. 7-13. Sundqvist rör stänger av vattnet på grund av byte av värmeväxlare.

Vid frågor ring Anders tel. 070 – 382 61 62