Onsdag 29/1 mellan 22:00-04:00 kommer BEAB göra en avstängning av fjärrvärmen för underhållsarbeten. Värme och varmvatten kommer att saknas.

Adresser som berörs är:

Sveavägen 3-9

Sergeantgatan 8-10

Drottninggatan 43-37

Drottninggatan 26-54

Sergeantgatan 2, Landstingsvägen 4-6

Drottninggatan 29-31

Kyrkogårdsgatan 4-6

Kyrkogårdsgatan 4-6

Garnisonsgatan 53-57