vision

Vision

Stiftelsen Bodenbo ska vara ett bransch- och marknadsledande fastighetsföretag. Utbudet av lägenheter ska vara brett och matcha de individuella variationerna i efterfrågan med avseende på boendemiljö, pris och standard.

Stiftelsen Bodenbo ska vara ett professionellt skött bostadsföretag som leverantörer gärna använder som ”referenskund”. Företaget ska även vara en attraktiv arbetsgivare med klar inriktning, tydliga mål och riktlinjer.