Om oss

Bodenbo är en av Sveriges allmännyttiga bostadsstiftelser och företagets historia sträcker sig från 1947 då Stiftelsen grundades och kvarteret Humlan byggdes.

Bodenbos ambition är att vara en ledande aktör inom bostadssektorn i Bodens kommun. Med drygt 2000 lägenheter och ett fåtal kommersiella lokaler är Bodenbo det största fastighetsbolaget i Boden. Det breda utbudet av lägenheter finns inom Bodens tätort, Svartbjörnsbyn, Sävast och Harads.

Målsättningen är att främja bostadsförsörjningen i Boden. Affärsidén är att erbjuda hyresgästerna ett attraktivt boende genom en engagerad fastighetsförvaltning och aktiv fastighetsutveckling.

Bodenbo kan erbjuda ett prisvärt boende för i stort sett alla bostadssökande och strävar efter att skapa bostadsområden där en blandning av människor i olika livsskeden och med olika bakgrund kan känna sig hemma. Stor vikt läggs vid närhet till kunden och god servicenivå.