Miljökonsultföretaget NIRAS utför sedan några år tillbaka miljöundersökningar på fastigheterna Pilen 2, 5 och 6, Ringvägen 23, Lundagårdsgatan 7 i Boden. Bakgrunden är att det under 1970-talet fanns en kemtvätt i nuvarande Postens lokaler, som förorenat mark med kemikalien PCE (perkloretylen). Kemtvätten drevs bl.a av staten och NIRAS utför arbetet på uppdrag av myndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Under vecka 34 – 36 (19 augusti till 6 september 2019) kommer undersökningar att utföras med två borrsystem:
 SWECO i Boden utför förborrning med borrigg monterad på skogsmaskin
 NIRAS utför MIP-sondering (kartläggning av föroreningar) i förborrade hål
 SWECO tätar därefter NIRAS sonderingshål med bentonitcement.

Tider och berörda områden
Arbetet utförs under tre veckor (vecka 34, 35 och 36). Arbete på helgdagar kan
förekomma vecka 34 och 35.

Kontakta någon av oss, om ni har frågor om de planerade arbetena:
Petra Löf-Nilsson (arbetsledare, NIRAS): 040 – 625 05 17, PETL@niras.se
Nicklas Larsson (projektledare, NIRAS): 040 – 624 10 25, NLA@niras.se

Se pdf för karta och mer information