Press & media

Pressmeddelande 20 november 2017

Bodenbo vill skapa bättre möjligheter till parkering.

Bodenbos besöksparkeringarna används ofta av andra än besökare, vilket väckt stort missnöje hos hyresgästerna. Bodenbo vill minska trycket på besöksparkeringarna genom att göra dem avgiftsbelagda.
Förhoppningen är att en avgift ska hjälpa till att minska felparkeringar och ge besökare och hyresgäster bättre möjligheter till tillfällig parkeringsplats. Med sms, app eller parkeringsautomat kommer man att kunna parkera enkelt och smidigt på besöksparkeringarna när det behövs en tillfällig parkering.

Införandet av avgiftsbelagda besöksparkeringar kommer att ske under december 2017. Priset blir 5kr/h eller 30 kr/dygn. Q-Park är det företag som kommer att stå för driften och servicen ute på områdena. Avgiften kommer att införas på alla Bodenbos bostadsområden, förutom det i Harads.

Tittat över antalet bilplatser Som en konsekvens av införandet räknar Bodenbo med att efterfrågan att hyra en parkeringsplats kommer att öka. De har därför tittat över vilka alternativ som de kan erbjuda sina hyresgäster i form av motorvärmarstolpe, garage eller carport. Det finns ett stort antal platser som tros ska räcka för att täcka efterfrågan.

Pressmeddelande 2 november 2017

Bodenbo skapar nya lägenheter genom kloka investeringar

Bodenbo har jobbat med att maximera nyttan av de befintliga fastigheterna som de har. Nu står det 12 nya lägenheter på tur att byggas.

I Boden finns ett stort behov av lägenheter. Bodenbo har som allmännyttig bostadsstiftelse ett ansvar att tillhandahålla hyror i olika prisklasser. Att bygga om befintliga lokaler till nya bostäder, är miljövänligare, snabbare och billigare än nyproduktion. Därför har Bodenbo gjort en inventering och tagit fram en plan på att bygga 40 lägenheter i befintliga fastigheter under ett par års tid. Hittills har det blivit fem nya lägenheter under 2017.

Bygger 12 nya lägenheter
Nu står lokalerna på Jakobsgatan 15 och 25 på tur för ombyggnation. Lokaler som stått tomma under en längre tid. Det blir 2:or och 3:or byggda i ett plan, något som passar bra in i den omgivande miljön. Upphandlingen är klar och entreprenören HÖ Allbygg har påbörjat rivning och inlett markarbete.

– Det här ett bra alternativ som möjliggör en lägre produktionskostnad än vid nyproduktion. Vi tror på konverteringar som en del av lösningen på att tillhandhålla hyror för alla och samtidigt investera klokt, säger Markus Lindström, produktionsledare på Bodenbo.

Ett hållbart perspektiv
Bodenbo har jobbat med att maximera nyttan med befintliga lokaler. Något som är positivt utifrån ett miljöperspektiv.

-Istället för att bygga nytt, tar vi tillvara på de resurser vi har, vilket gör att vi minskar vår miljöpåverkan. Visst är det så att vi inte bara kan jobba med att konvertera för att möte efterfrågan på lägenheter, utan vi kommer även att behöva nyproducera för att bidra till kommunens tillväxtmål säger Berth Lundqvist, fastighetschef på Bodenbo.

Bodenbo fortsätter under 2018 att bygga fler lägenheter genom lokalkonvertering och tittar även på möjligheten till nyproduktion.