Registrera dig

Registrering och avtalsskrivning

Innan hyresavtal tecknas kontrollerar Bodenbo:
– om du har en gammal hyresskuld hos oss
– din inkomstuppgift
– om du har betalningsanmärkningar
– övriga frågor av intresse för hyresförhållandet
Du ska kunna betala hyran med din inkomst och eventuell skuld till Bodenbo ska regleras. Med inkomst menas lön i sex månader, pension, a-kassa, studielån, studiebidrag, bostadsbidrag eller underhållsbidrag som ger en sammanlagd inkomst som täcker hyran och omkostnader m.m.

Referenser

Ange gärna referenser om sådana finns.

Efter sedvanlig kreditupplysning kan Bodenbo erbjuda dig ett hyreskontrakt. I det enskilda fallet,
beroende på vad som framkommit, kan krav ställas på att det upprättas en borgensförbindelse med
godkänd borgensman som garant för hyresavtalet.

Vid byte av lägenhet gäller följande: du måste ha bott på samma adress i minst 12 månader. Byter du
lägenhet tillämpas Hyreslagens regler om uppsägningstid på tre månader. Särskilda uppkomna
boendesituationer har du möjlighet att diskutera med oss.

Erbjudande om lägenhet

När svarstiden gått ut kontaktar Bodenbo de som har flest poäng på Torget, eller den som var först
med intresseanmälan på Direktmarknaden.
När du fått lägenhet står du inte längre kvar i bostadskön. Meddelande skickas till dig som inte fick
lägenhet som du tackat ja till, men du är naturligtvis välkommen att söka igen. För att åter börja samla
poäng måste du logga in och aktivera din användare på nytt.

Intresseanmälan

När du registrerat dig får du ditt användar-ID och PIN-kod.
Dessa använder du sedan när du ska logga in. Din kötid aktiveras från det datum du ställer in vilken typ av lägenhet du söker och därmed aktiverar du din användare. För varje dag du står i kö får du en poäng.