Störningsjour

Störningsjour

Att grannen har fest någon gång, eller att lekande barn är högljudda får man räkna med i flerfamiljshus. Men tyvärr händer det ibland att hög musik, bråk och skrik i lägenheter eller trapphus når ljudnivåer utöver det normala.

Du som bor hos Bodenbo kan göra en anmälan till Störningsjouren kvällstid och kundtjänst dagtid om du störs av dina grannar utöver vad som kan anses rimligt. Din anmälan behandlas helt anonymt, men du måste ändå uppge ditt namn, adress och telefonnummer ifall Störningsjouren eller Bodenbo skulle behöva mer information om det rapporterade.

Efter din anmälan åker vaktbolaget om det är kvällstid ut till bostadsområdet som sedan rapporterar till Bodenbo. Dagtid åker Bodenbos personal ut till området. Vid behov kontaktar vakterna eller Bodenbos personal den som stör.

Vid en andra utryckning av vaktbolaget eller Bodenbo, blir den som stör debiterad en utryckningskostnad på 800 kronor. Vid fortsatta störningar sägs hyreskontraktet upp.

Kvälls- och nattid kl. 15–08 ring Störningsjouren tel. 0921-144 72.
Dagtid kl. 8 – 15 ring kundtjänst tel. 0921-578 80.

Bodenbo behandlar alla störningar enligt lagstiftningen i Jordabalken 12 kapitlet 25 paragrafen.

Vi strävar hela tiden efter att öka trivseln för våra boende. Störningsjouren är en del i det arbetet och fungerar som en trygghet för dig som bor i Bodenbo. Förhoppningsvis behöver du aldrig ringa Störningsjouren. Dina grannar är trots allt en del av din trygghet.