Källsortera

Källsortera rätt

Du som bor i Bodenbo kan källsortera och återvinna nästan allt avfall, som brännbart, komposterbart, restavfall, returpapper, batterier m.m.

Gör det enkelt för dig. Hemma kan du samla alla rena och tillplattade förpackningar i ett enda kärl. Sedan sorterar du avfallet i rätt tunna i din kretsloppsstuga.

Tack för att du bidrar till en bättre miljö, och lämnar snyggt efter dig i kretsloppsstugan.

Ladda ner detaljerad guide om hur du återvinner på rätt sätt

Ladda ner guiden på engelska