Att göra osjälviska saker för andra har blivit en trend som sprider sig. Bland annat har Friends och Svenska kyrkan tagit fram en kalender på det temat. Vi tycker att det är en bra och enkel sak att göra. Den som gör en god gärning känner sig nöjd med sig själv och får ofta en god gärning tillbaka. Det blir någonting positivt som sprider sig. Det vill vi uppmuntra. Därför har vi tagit fram en egen digital kalender med uppmaningar till goda gärningar. Vi publicerar en uppmaning till god gärning varje dag på vår Facebook-sida och hoppas att det kan bidra till att vi alla stannar upp och funderar på vad som verkligen är viktigt i livet.

Se dagens goda gärning på vår Facebook-sida