Under oktober månad kommer det att bytas undercentral på Egils gränd 3. När det blir aktuellt går vi ut med datum och tider.
Under tiden arbetet pågår kommer det att vara störningar på värme och varmvatten (Egils 1,3 Snorres 5,6 och Mjölners 5,7)